Không chỉ tăng lương, sắp tới giáo viên mầm non được hỗ trợ những gì để bớt khổ?

Không chỉ có các chính sách tăng thu nhập cho giáo viên mầm non, và Bộ Giáo dục còn dự thảo những quy định hỗ trợ trong việc giảng dạy ở cấp bậc này.

Điểm mới của Dự thảo

Thứ nhất, giáo viên mầm non (bao gồm cả Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, chủ nhóm, tổ trưởng chuyên môn) đang làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục được Nhà nước hỗ trợ tài liệu và chi phí tập huấn khi tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Mức hỗ trợ của ngân sách thực hiện theo mức hỗ trợ đối với giáo viên công lập có cùng trình độ tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

Thứ hai, giáo viên mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non công lập được hỗ trợ một khoản bằng tiền, tối thiểu bằng 50% mức lương cơ sở/tháng. Thời gian hỗ trợ được hưởng theo số tháng thực dạy, tối đa 9 tháng/năm học.

Tiền hỗ trợ được trả cùng với việc chi trả tiền lương của tháng và không dùng tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.


Sắp tới giáo viên mầm non được hỗ trợ những gì? (Ảnh minh hoạ: Giaoducthoidai.vn)

Chính sách cho giáo viên mầm non hiện hành được quy định thế nào?

Đối với giáo viên mầm non (bao gồm cả Phó Hiệu trưởng) làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong định mức giáo viên ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập:

Nếu đủ tiêu chuẩn chức danh giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06) trở lên thì được ký hợp đồng lao động, xếp lương ở chức danh Giáo viên mầm non hạng IV theo bảng lương tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004;

Đối với giáo viên mầm non (bao gồm cả Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng) trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn:

Được thanh toán tiền mua tài liệu học tập (không tính tài liệu tham khảo) tiếng nói và chữ viết của người dân tộc thiểu số (nếu có) và được trả không quá 03 năm.

Đối với giáo viên mầm non dạy 02 buổi/ngày tại lớp ghép từ hai độ tuổi trở lên hoặc dạy tăng cường tiếng Việt lớp có trẻ em là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn/đặc biệt khó khăn:

Hằng tháng được hỗ trợ thêm một khoản bằng tiền là 450.000 đồng/tháng (thời gian hưởng hỗ trợ là 9 tháng/năm (từ tháng 9 năm trước đến hết tháng 5 của năm liền kề).

Tuy Dự thảo có một số thay đổi nhưng mức lương hiện tại của giáo viên mầm non vẫn chưa tương xứng với thời gian làm việc

Theo Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV, giáo viên mầm non cao cấp thuộc viên chức loại A1 và giáo viên mầm non còn lại thuộc viên chức loại A có 2 mức lương khác biệt.

* Mức lương của giáo viên mầm non cao cấp:

* Mức lương của giáo viên mầm non:

Có thể thấy, mức lương của giáo viên mầm non từ thời điểm 01/07/2019 là hơn 2,7 triệu đồng/tháng và cao nhất là hơn 6 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, thời gian làm việc của giáo viên mầm non còn nhiều.

Cụ thể, giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 02 buổi/ngày, mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 6 giờ/ngày và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác do Hiệu trưởng quy định để quy đổi đảm bảo làm việc 40 giờ/tuần.

Còn giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 01 buổi/ngày, mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 04 giờ/ngày và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác do Hiệu trưởng quy định để quy đổi đảm bảo làm việc 40 giờ/tuần.

Nguồn: Giaoduc.net