Thu nhập quá thấp, giáo viên mầm non sắp tới được trợ cấp 800.000 đồng/ tháng?

Mức thu nhập quá thấp, công việc vất vả khiến các cô giáo khó gắn bó với nghề Giáo viên mầm non. Dự thảo mới dưới đây sẽ cải thiện phần nào thực tế đó.

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo lần 2 Nghị định về chính sách phát triển giáo dục mầm non, dự kiến có hiệu lực trong năm 2020.

Theo đó, giáo viên mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp được hỗ trợ như sau:

Giáo viên mầm non công lập

Được hỗ trợ một khoản tiền, tối thiểu bằng 50% mức lương cơ sở/tháng (lương cơ sở hiện nay đang là 1,49 triệu đồng/tháng và từ 01/7/2020 sẽ tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng);

Thời gian hỗ trợ được hưởng theo số tháng thực dạy, tối đa 09 tháng/năm học;

Tiền hỗ trợ được trả cùng với việc chi trả tiền lương tháng và không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
giáo viên mầm non được hỗ trợ 50% mức lương cơ sở

Giáo viên mầm non dân lập, tư thục

Được hỗ trợ một khoản tiền tối thiểu bằng 50% mức lương cơ sở/tháng;

Thời gian được hưởng theo tháng thực dạy, tối đa 12 tháng/năm học;

Không nằm trong mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở giáo dục và giáo viên hợp đồng giảng dạy.

*** Lưu ý: Không áp dụng đối với giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non thực hiện hợp tác đầu tư với nước ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài

Nếu dự thảo được thông qua, giáo viên mầm non làm việc tại địa bàn có khu công nghiệp sẽ được nhận một khoản tiền hỗ trợ hàng tháng, tối thiểu bằng 50% mức lương cơ sở.

Đây là quy định hoàn toàn mới của dự thảo so với Nghị định 06/2018/NĐ-CP, hiện nay, chưa có chính sách hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc ở địa bàn có khu công nghiệp.

Theo Luật Việt Nam